Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Mojner 1:66

Väl bevarad gårdsmiljö vid vägen söder om Slite.

Manbyggnad från 1850-talet, stor flygel med magasinsloft samt  obetydligt förändrad stenladugård med portlider ut mot vägen.