Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Annex 1:2 Hus nr 2 Sockenmagasin (Byggnadsminne)

Sockenmagasinet i Boge uppfördes 1857, av sten i två och en halv våning under tegeltak, strax öster om den medeltida sockenkyrkan.

Fasaderna är spritputsade och vitavfärgade. Magasinet är ett av öns bäst bevarade och det enda med all inredning och utrustning i behåll.  

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04, Dnr 432-3926-02