Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Aner 1:16

Gårdsmiljö som ligger utmed vägen.

Till gården hör  ladugård uppförd 1848 samt en manbyggning och en flygel från 1849.

Flygelns vindsvåning användes för torkning av säd och under takfoten sitter vädringsluckor.

I entreplan bodde drängen och där finns även en bakugn.

Flygelns fönster är original.