Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Friggars 1:26, 5:1, 1:34, 1:35

Gård som ligger mycket när havet. Tidigare bestående av två parter varav manbyggnaderna är bevarade.

Till södra parten hör en yngre manbyggning identisk med hembygdsgården, kraftigt förändrad under 1950-talet liksom ladugården.

Den norra manbyggnaden är tillbyggd och förändrad. Majoriteten av ekonomibyggnaderna är kraftigt förändrade och innehåller idag bostadsenheter för uthyrning