Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Lauritse 1:11, Sles 1:22, 1:23, 13:1. 1:5. Hägvide 3:1, 1:7, 1:8m, Klinte 1:7, 1:16, 1:32

Bebyggelsemiljö längs vägen mellan Lauritse och Klinte med fyra gårdar uppdelade på tio parter.

Vägen slingrar mellan bebyggelsen.