Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge: Mojner, 1:26, 1:67, Pilgårds 1;16, 1: 17

Grannlag vid kyrkan med fyra parter, varav tre ligger tätt intill varandra.

Boge Pilgårds 1: 16 Mellersta parten

Gårdsmiljö med ett stort antal byggnader där mycket små förändringar har ägt rum.

Envånings parhus i sten från 1847 med källare och trappa med bislag.

Två flyglar från 1700-talet.

Storgården och ladugården ligger öster om manbyggnaden.

Grishus med faltak och timmerbular.