Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 29

Fia Viktorsson, studiehandläggare
Telefon: 0498-26 34 68
E-post: fia.viktorsson@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Individuell studieplan

Inom vuxenutbildningen står individen i fokus. Utbildningen ska planeras utifrån våra studerandes tidigare kunskaper och med hänsyn till individuella förutsättningar och behov.

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om dina utbildningsmål och omfattning av studierna. Planen ska utarbetas i nära anslutning till antagningen och i samband med det erbjuds du studie- och yrkesvägledning. Då berättar vi mer om möjligheterna till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov och studieekonomi.