Kontakt

Vuxna

Petra Malmros
Uroterapeut
Telefon: 0498-26 32 04

Barn

Ann-Sofie Andersson
Uroterapeut
tel 0498-26 85 36

Länk till fler kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden

Enhetschef

Åsa Hedqvist

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uroterapimottagningen

Vi tar emot barn och vuxna med blås- och tarmfunktionsstörningar efter remiss från distriktsläkare på vårdcentral eller specialistmottagning på lasarettet.

Vid besök ska anmälan först ske i centralkassan vid lasarettets huvudentré.

VUXNA

Mottagningen för vuxna patienter finns på lasarettet plan 3 och är bemannad måndag – torsdag. Besök endast efter tidsbokning.

BARN

Mottagningen för barn sker på barn och ungdomsmedicinska mottagningen Visby lasarett plan 3. Endast efter tidsbokning.