Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Björke

Fyra av gårdarna i Björke socken har haft väderkvarnar.

Det äldsta kvarnstället är noterat vid Varplöses gård där också den enda bevarade kvarnen står idag. Här finns en hättkvarn med kraftigt avsmalnande kvarnhus av sten.

Kvarnen sägs vara uppförd 1787.