Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala: Botvatte 1:62

Sekelskiftesvilla med stor glasveranda, omgiven av tallskog.