Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Akebäck

I Akebäck finns två kvarnar uppförda efter 1888. Den vid Glammunds är en spånklädd stolpkvarn med åttkantig hätta.

Vid Hägdarve gård nämns ytterligare en registrerad kvarn vid skattläggningen 1804. Det kan vara densamma som idag finns kvar som ruin.