Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akebäck: Suderbys 2:1

Bebyggelsemiljö med tre parter som ligger intill varandra, med från början liknande byggnader.

 

Östra parten är numer öde.

Till parterna hör manbyggnader från 1850-talet.