Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital omsorg

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. På Gotland använder vi begreppet digital omsorg för e-hälsa inom kommunal socialtjänst och omsorg. Vi använder begreppet välfärdsteknik om de verktyg som används för digital omsorg och begreppet välfärdsteknik om kunskapen om och användandet av välfärdsteknik.

Vill du öka din kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är? Genomför webbutbildningen som nås via länken nedan.
 

Exempel: Digital nattillsyn
Under 6 månader kring årsskiftet 2014/2015 genomfördes ett pilotprojekt där kameror användes för nattillsyn hos fyra olika brukare. Tillsynen med kamera ersatte eller kompletterade fysisk tillsyn nattetid hos de deltagande brukarna.


Vid digital tillsyn kan personal titta till brukaren en liten stund utan att brukaren behöver störas.
Om man vid tillsynen upptäcker eller misstänker att brukaren har behov av fysisk hjälp tillkallas personal. Kameran spelar inte in något.


Tillsyn via kamera ökar brukarens integritet genom en kombination av självständighet och trygghet.


Efter projektet intervjuades brukarna och i vissa fall deras anhöriga.
Alla säger att det känns tryggt med kameran. Titta gärna på filmen om digital nattillsyn, där en av brukarna från pilotprojektet berättar om sin upplevelse. Filmen är 2 minuter lång.