Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och vid cateringverksamhet för slutna sällskap

Enligt lag krävs tillstånd för att servera alkoholdrycker till allmänheten.

För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia).

Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du använda följande Word-blankett.