Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restaurangrapport

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna restaurangrapport varje år. Blanketten kommer från Folkhälsomyndigheten och går att hämta här nedan.

Ifylld blankett skickas till:

Region Gotland
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Visborgsallén 19
621 81 Visby