Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälan om förändring av personer med betydande inflytande — PBI

För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia).

Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du använda följande Word-blankett.