Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Beställning av journalkopior
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanemottagning

Är du intresserad av att samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska?

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral för bokning av ett första besök, som tar ungefär en timme. Därefter bestämmer du själv om du vill komma på ett eller flera återbesök, eventuellt kan fortsatt kontakt ske per telefon.

På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Du bestämmer själv vilket eller vilka mål du vill uppnå. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.