Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationer

Hos oss kan du vaccinera dig mot TBE och fylla på ditt skydd mot stelkramp.

Du som ska åka på semester utomlands till vanliga turistorter och storstäder kan vaccinera dig mot Hepatit A och B och även få vaccin mot kolera.

Boka tid genom telefonrådgivningen. Ta gärna reda på om du tidigare har blivit vaccinerad eller ta med ditt vaccinationskort.

Du som ska resa till Afrika, söder om Sahara, eller till tropiska delar av Sydamerika eller resor som varar längre än tre veckor till Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Mellanamerika, södra Sydamerika och Östeuropa rekommenderar vi att ta kontakt med Resemedicinska vaccinationsmottagningen på lasarettet.

Länkar