Kontakt

Sara Klingvall
Rehabkoordinator (ReKo)
E-post: sara.klingvall@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppgift är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning.

Metoden är samordning och kontakt med rehabilitering och myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialtjänst).