Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsjukvård

Socialförvaltningen ansvarar för hemsjukvården på Gotland.

För att bli inskriven i hemsjukvård krävs en vårdplanering.

Kontakta din vårdcentral.

Läs mer: