Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralens huvuduppgift är att tillhandahålla hjälpmedel samt erbjuda service och reparation av dessa.

Besökstider Telefontider

Ordinarie besökstider:

08:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Besökstider sommar 15/6 - 28/8:

08:00 - 12:00

Tiderna gäller endast vardagar. Helg och röda dagar har vi stängt.

Ordinarie telefontider kundtjänst 26 88 04:

Knappval 1
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Knappval 2 (nutrition/näringsdryck)
09:00 - 11:30

Telefontider sommar 15/6 - 28/8:

Knappval 1
08:00 - 12:00
Knappval 2 (nutrition/näringsdryck)
09:00 - 11:30

Tiderna gäller endast vardagar. Helg och röda dagar har vi stängt.

Undantag:

Knappval 1
20 maj: 08:00 - 12:00
22 maj: Stängt

Knappval 2 (nutrition/näringsdryck)
20 maj: 09:00 - 11:30
22 maj: Stängt

OBS! Avvikelser kan förekomma vid t.ex. personalvård eller andra aktiviteter.