Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Sysne S:29 K Fiskeläge

Sysne är det största fiskeläget i Gammelgarn där bodar och välbyggd hamn från mitten på 1950-talet påvisar fiskeindustrins situation i mitten på 1900-talet.

Ett tjugotal bodar uppförda mellan 1930 och 1960-talen ligger på rad med kortsidorna mot vattnet. Bodarna är uppförda i stolpverk med liggande och stående panel är samtliga rödmålade. På taken ligger plåt och papp.

I början på 1970-talet fanns ännu sex yrkesfiskare och ett tiotal husbehovsfiskare verksamma vid Sysne.

Fiskelägesmiljön upprätthålls genom försäljning av delvis lokalt fångad och rökt fisk.