Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Grynge S:15 K Fiskeläge

Grynge är ett av Gotlands mest kända fiskelägen.

Fiskeläget består av ett stort antal delvis sammanbyggda strandbodar i sten under faltak från 1700- och 1800-talen.

På bodarna har tidigare legat flistak.

Grynge fiskeläget är ovanligt väl sammanhållet. Funktionsförändringen till fritidsboende har skett tämligen varsamt.

Vid fiskeläget finns inseglingsfyrar och hamn.