Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Gamle Broen S:26 Fiskeläge

Längst söderut i Ljugarn, vid den östra delen av hamnen, ligger Gamle Broen fiskeläge med 14 bodar.

Bodarna är byggda efter hamnens tillkomst på 1930-talet men ligger tätt i rader och grupper. Det ger en upplevelse av en traditionell, tät men sentida fiskelägesmiljö från mitten av 1900-talet och den stora sillfiskeperioden.

Här blandas stora bodar som varit båthus och salteri med normalstora fiskebodar, men också det stora hamnmagasinet i entrén till fiskeläget.

Två jordkällare och de övergivna gistrummen ingår i helhetsbilden.