Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn, Ardre

Väster om Ardre kyrka ligger den före detta skolan (nu församlingshem) och grundmurarna till en tidigmedeltida kastal, ett försvarstorn av sten.

Skolan

Skolan, som ligger omedelbart väster om Ardre kyrka, uppfördes av Ardre socken i slutet av 1800-talet.

Den är byggd i traditionell gotländsk stil – 1½-plans kalkstensbyggnad med bakbygge. Fasaden är putsad och sadeltaket klätt med plåt.

På tomten finns, förutom skolhuset, en uthusbyggnad samt ett utedass. Skolan lades ner på 1970-talet. Huset är nu bostad.

Komministerbostad

Det före detta komministerbostället vid Mullvalds ligger beläget cirka en kilometer sydost om Ardre kyrka, i en sluttning något indraget från landsvägen mot Östergarn.