Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands filmfond AB

Gotlands filmfond AB:s uppdrag är att stimulera filmproduktioner på Gotland och i filmstudion i Fårösund samt skapa underlag för film- och bokrelaterad turism. 

Gotlands filmfond ska i samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (som utgör formell kommission) arbeta för att få minst två skarpa produktioner/år till Kustateljén.

Uppdragsbeskrivningen och direktivet reviderades år 2013.