Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Filmfond AB (svb)

Bolaget ägs till 100 % av Region Gotland med  uppdrag att stimulera film- och dramaproduktion på Gotland. 

Syfte  är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på och därmed Gotlands attraktionskraft samt bidra till mediainducerad turism.

Strävan ska vara att maximera det regionala utfallet av filmproduktionsverksamheten genom att varor och tjänster köps på Gotland.