Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi som jobbar på Eskelhem skola

Förskoleklass har 12 elever. Lärare är Pia Kristiansson.

1:an har 11 elever. Lärare är Inta Pese Nordin.

2-3:an har 18 elever. Lärare är Katarina Jakobsson.

På fritids och som resurs i skolan finns Sven-Erik Karlsson, Amelie Björkegren, Peter Almcrantz.

Telefon Lillskolan: 070-0905075

Telefon Stubbens fritids: 070-4476769

I köket finns Lotta Bodin och lokalvårdare är Cecilia Ahlin.

Specialundervisning
Åsa Eklund och Cecilia Cederlund är speciallärare. 070-4477294

Skolkurator
Yvonne Klingenström

Skolsköterska
Michaela Holmqvist 070-447 68 16

Skoladministratör
Pija Söderlind 0498-204857

Intendent/Skoladministratör
Monica Kraft 0498-204825

Rektor
Annika Jakobsson 0498-204826