Kontakt

Post/besöksadress:

Fårösundskolan
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor:
Jan Källström
Telefon: 0498 - 20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Adm assistent: 
Marie Nilsson
Telefon: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskoleklass - årskurs 3

I förskoleklass till och med årskurs 3 arbetar vi ofta åldersintegrerat i olika konstellationer. Vi upplever, genom detta arbete, en stor trygghet hos eleverna då alla känner alla.

Vi arbetar även ämnesintegrerat.

I vår undervisning använder vi ofta sagor, muntligt berättande och film som verktyg.

För oss är barnens fysiska välmående viktigt.

Vi tar vara på årstidsväxlingarna i vårt närområde genom t.ex. att bada i havet, åka skridskor på naturis och göra skogsutflykter med lingonplockning.

I vårt område har vi även sporthall, simhall, bibliotek, biograf, friluftsmuseum mm.

Vi tar vara på möjligheten att vistas i vår fina omgivning.

Ett samarbete mellan bild och slöjd i år 3.