Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vindkraft

Vindkraft är största posten i en hållbar energibalans för Gotland.

Vindkraften står idag – mätt på årsbasis – för mer än 45 procent av Gotlands elförsörjning. Planen är att inte bara bli självförsörjande, utan också att exportera vindel till fastlandet. För att det ska bli verklighet krävs dock både förstärkningar av såväl det regionala elnätet som överföringskapaciteten via sjökablar till fastlandet.

Region Gotlands roll är att genom god planering, samverkan och problemlösning skapa förutsättningar för att förverkliga vindkraftens stora potential att ge ekonomisk utveckling och miljömässigt hållbar energiförsörjning i regionen.

Läs mer om vindkraft under Bygga, bo & miljö.