Kontakt

Harald Gröttvik
Projektledare kajbygge
Telefon: 0498- 26 91 30
E-post: harald.grottvik@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kryssningskajen på Gotland

En ny kryssningskaj i Visby blev färdig i april 2018. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) ska med gemensamma krafter utveckla Gotlands kryssningsturism. Regionen har byggt kajen med tillhörande landanläggningar inklusive en terminalbyggnad som hyrs ut till CMP under 20 år.

 

Harald Gröttvik och Louise Ringqvist har tillsammans lett projektet med bygget. Se deras film där de sammanfattar sitt uppdrag.

 

 

En kryssningskaj är en förutsättning för att större kryssningsfartyg ska kunna angöra Visbys hamn. Kajens placering är i området som kallas Kopparsvik, strax söder om hamnen i Visby.

  • Kajen går att använda upp till en medelvind på 14 meter per sekund. Beräkningar, baserade på väderdata tio år tillbaka, visar att tillgängligheten under kryssningssäsongen kommer att vara över 90 procent.
  • Två fartyg på 340 meter ska samtidigt kunna ligga vid kaj.
  • Kajen kommer att vara 20 meter bred. 
  • Själva kajen är 150 meter lång och nås via en 120 meter lång bro från en bredare landanordning.
  • En terminalbyggnad med bekvämlighetsutrymmen för passagerare och besättning finns placerade på landområdet.
  • Totalt sträcker sig den nya kajen, inklusive landfäste, 550 meter ut i havet.
  • Fartyg under 200 meter kommer även fortsättningsvis att erbjudas plats i inre hamnen.