Kontakt

Ekonomiservice
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby.
Telefon: 0498-26 91 08
E-post: e_faktura@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skicka faktura till Region Gotland

Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till Region Gotland. Fakturor till regionen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som kom april 2019.

Alla fakturor till Region Gotland måste innehålla uppgift om beställarens namn och referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället. Referenskoden ska anges utan mellanslag, andra tecken eller namn i fältet för referenser.

PEPPOL

PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp och e-fakturering. Den nya europeiska standarden för e-faktura som används i nätverket heter PEPPOL Bis Billing 3.

Våra uppgifter för att ta emot e-faktura via PEPPOL är:

PEPPOL ID 0007:2120000803

E-faktura i Svefakturaformat

Sveriges Kommuner och Regioner ligger bakom Svefaktura som är en standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor.

Våra uppgifter för att ta emot Svefaktura är:

VAN/Operatör: InExchange

Organisationsnummer: 212000-0803

GLN: 7350035440009

E-faktura via fakturaportal

Fakturaportalen (InExchange Web) är en portal som tillhandahålls av vår samarbetspartner InExchange. Det finns andra leverantörer som erbjuder liknande tjänst. Där kan leverantören med ett mindre antal fakturor på ett enkelt sätt registrera och skicka elektroniska fakturor till Region Gotland. 100 registrerade fakturor är kostnadsfria.

Kontakta InExchange 0500-44 63 60 för mer information.

PDF-fakturor

Det finns från och med 1 april 2019 inte möjlighet att skicka faktura i PDF-format via e-post.

Pappersfakturor

Vi tar inte längre emot pappersfakturor från leverantörer som inte är undantagna enligt lagen om elektroniska fakturor. Tillhör du någon av de verksamheter som är undantagna tar vi emot pappersfakturor och skannar dessa. Pappersfakturor skickas till nedanstående adress:

Region Gotland

Box 1341

621 24 Visby

För att fakturan ska kunna hanteras via skanning ska referensen och beställarens namn finnas på fakturan.

Från och med 1 april 2019 är det endast myndigheter som har rätt att skicka pappersfakturor.

 

Mer information lämnas av:

Ekonomisupporten
Telefon: 0498 - 26 99 99 val 2
E-post: support.ekonomisystem@gotland.se