Kontakt

Anna Malm
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 93 05
E-post: anna.malm@gotland.se

Per Lundin
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 93 55
E-post: per.lundin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter