Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre Annex 1:4 Bygdegård

Ursprungligen en idrottspaviljong byggd, på 1920-talet.

Hyrdes av militären på 1940-talet som använde byggnaden som matsal sedan man byggt ut med kök. 

Bygdegården bygges om och till sommaren 2004.