Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Botvalde 1:31, 1:54 Grannlag

Grannlag bestående av två parter.

Grannlaget ligger öppet på gränsen mot tallskogen ut mot åkerslätten i söder.

Byggnaderna är förändrade men har betydelse för landskapsbilden.