Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Botvalde 1:87 Gårdsmiljö

Gårdsmiljö med påbyggd parstuga från 1700-talet.

Bottenvåningen är ombyggd till källare.

Gården ligger öppet i landskapet.