Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Kaupungs, 1:49, 1:86, Alsarve 3:1, 3:2 Grannlag

Tät bebyggelsemiljö, där vägen leder mellan de fyra parterna.

 

Kaupungs 1:49 är en välbevarad gårdsmiljö, tydligt uppdelad på storgård och lillgård och en stor helbyggning med två flyglar.