Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Mullvalds 1:6 Komministerboställe

Gårdsmiljö i sluttningen mot landsvägen.
 

Nuvarande mannbyggning uppfördes 1864 i sten, flygeln 1898.

En nu riven ladugård uppfördes 1890.

Gården har varit komministerboställe sedan 1694. Siste komministern Knut Sundahl lämnade Mullvads 1922, då gården blev utarrenderad.