Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Bringsarve 1:33, 1:18, 1:48 Grannlag

Grannlag med tre parter som tydligt visar ett äldre bebyggelsemöster. Inom grannlaget finns två välbevarade manbyggnader.

Den sydöstra parten (1:18) har en tvåvåningsbyggnad med brutet tak vars gavel utgör ett dominerande inslag i miljön .

Bringsarve (1:33) har tidigare haft flistak. Här bodde och verkade konstnären och författaren David Ahlqvist.