Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter inom hemsjukvården

Du som är inskriven i hemsjukvården betalar en avgift för det.

Enstaka hembesök
Hembesök, planerade och oplanerade, ska utföras när legitimerad vårdpersonal bedömt att det är motiverat för att kunna bedriva god och säker vård. Behov av hembesök kan initieras från vårdcentral, sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller hemtjänsten. Hembesök är inte att betrakta som hemsjukvård. Ingen avgift tas ut vid enstaka hembesök.

Högkostnadsskydd
För den som inte har tillräckliga inkomster kan avgifterna komma att bli lägre. Har du andra insatser från socialtjänsten räknas avgifterna för hemsjukvården in i högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen.