Kontakt

Samordnare för feriejobb vid arbetsmarknadsenheten
Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om feriejobb

Du som söker feriejobb sommaren 2019 ska vara född år 2000-2003 och ha ett giltigt uppehållstillstånd.

Vi har arbete inom det mesta, till exempel parkarbete, restaurang, butik, kultur, café, kontor, förskola och mycket mer.

Det kan variera beroende på arbetsplats. Det vanligaste är att man arbetar 6 timmar varje dag, lunchen borträknad. Totalt arbetar du högst 90 timmar under en treveckorsperiod på sommaren.
Det finns tre perioder under sommaren vecka 25 till 27, vecka 28 till 30, och vecka 31 till 33.
Nej, det får du inte eftersom så många som möjligt ska kunna erbjudas ett feriejobb.
Om det är okej för arbetsplatsen att du är ledig är det inga problem. Men om arbetsplatsen inte har möjlighet att flytta arbetstimmarna till en annan dag missar du dem och får heller ingen lön för den dag du är borta.

Vilken lön du får beror på din ålder. Så här var lönerna sommaren 2018:

15 år: 68 kr/timme
16 år: 78 kr/timme
17 år: 84 kr/timme
18 år: 94 kr/timme

19 år: 96 kr/timme

Efter den avslutade perioden ska du eller din arbetsgivare lämna in din tjänstgöringsrapport till ansvariga för feriejobben. Rapporten måste vi ha senast den första dagen i månaden för att du ska kunna få lön den 27 samma månad. Tjänstgöringsrapporten ska vara underskriven av både dig och arbetsgivaren. Du som fått ett feriejobb får veta mer om detta vid ett informationsmöte du kallas till lite längre fram.
Lönen betalas ut via Nordea. För att få lönen till ditt bankkonto måste du fylla i blanketten för anmälan om lönekonto och skicka till Nordea senast 2 veckor innan löneutbetalning. Om inget konto är anmält får du en utbetalningsavi till din hemadress.

Blankett för anmälan av konto för löneutbetalning  

All lön är skattepliktig, men om din årliga inkomst är lägre än en viss summa behöver du inte betala skatt. Den summan avgörs på nationell nivå inför varje år. För att arbetsgivaren inte automatiskt ska dra skatt måste du fylla i en blankett om skattebefrielse. Om din årliga inkomst överstiger summan för skattebefrielse kan du ansöka om skattejämkning, för att betala mindre skatt än om du till exempel hade arbetat heltid.

Blankett för utbetalning av lön utan skatteavdrag  

Ja, du är försäkrad genom Region Gotland.