Kontakt

Revisionen
Postadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Kontaktperson:

Magnus Larsson
Uppdragsledare
Rådgivare/ Certifierad kommunal yrkesrevisor
Telefon: 0706 95 47 61

 

Revisorerna med kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter