Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen på Visby lasarett.

Vi är en läkarmottagning och sjuksköterskemottagning för urologiska fall. Vi har endast planerad verksamhet.

På mottagningen arbetar en urolog, en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare tillsammans i ett team.

Hitta hit

Vi finns på Visby lasarett, plan 3 (efter biblioteket).