Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan elever
Tfn: 0498-26 93 30 (mellan kl. 5.30-9.00). Frånvaroanmälan kan även göras via Dexter App eller Dexter-webb.
Läs mer om frånvaroanmälan
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frånvaro, ledighetsansökan

Frånvaro
Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har du väl börjat som elev i gymnasieskolan måste du delta i undervisningen. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Du som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Om du är borta från skolan utan giltigt skäl kan CSN dra in studiehjälpen. Är du borta mer än fyra timmar eller mer under en månad, ska detta rapporteras in till CSN. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag.

Ledighet
Ledighet kan beviljas för personliga angelägenhet av rektor. Observera att ledighet för t.ex. semester, körkortslektioner och arbete inte anses som enskild angelägenhet. Ledighet vid enstaka lektion under en skoldag beslutas av undervisande lärare som är direkt berörd av frånvaron. Tar du ledigt utan att fått ja, kan skolan rapportera frånvaron till CSN.

Frånvaroanmälan
Det är viktigt att du som är förälder/vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro varje gång som din elev/du är sjuk och att anmälan om planerad frånvaro görs i förväg - till exempel vid läkar- eller tandläkarbesök. Anmälan om sjukfrånvaro bör ske direkt på morgonen. Vid insjuknande under skoldagen ska anmälan göras på samma sätt. Se nedan hur du gör

För dig som vårdnadshavare gäller:
Du anmäler in frånvaro, ledighetsansökan och bokar utvecklingssamtal digitalt via appen "Tieto Edu"

Du laddar ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon och använder den. Se information om hur du gör under länkar nedan.

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas, under en begränsad tid, till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

För dig som elev gäller:

Du som elev på Wisbygymnasiet har Itslearning som huvudingång till alla funktioner du behöver som till exempel schema, frånvaroanmälan och studieinformation .
Se nedan för länk till elevingången via Itslearning och manual för hur du gör