Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matsal och elevcafé

Wisbygymnasiet på söder (Solrosenområdet)
Matsalen är öppen klockan 10.30-12.45. Den som vill undvika köer bör äta under senare delen av sin lunchrast. Gemensam matsedel finns. Du hittar den till höger. Förstekock är Cia Hellström. Telefonnumret till köket är: 26 95 68.

Elevcafé
Elevcaféet finns i Sävehuset och har öppet klockan 7.30-15.00. Här serveras alltifrån kaffe, te och smörgåsar. Ansvarig nås på tfn 070-785 47 55.

Wisbygymnasiet på norr 
Flertalet elever äter i matsalen i f.d Flextronicslokalerna på Norra Hansegatan 18, Visby, tfn: 27 19 55. 

Elever i årskurs 2-3 vid tranportinriktningen (FT) samt anläggningsinriktningen (BAANL) äter i matsalen vid Slagteriet, Lundbygatan 6 i Visby, tfn 28 25 38. 

Eleverna vid naturbruksprogrammet äter på Gotland Grönt Centrum, Lövsta och har eget kök och matsedel. Matsalen är öppen 9.00-15.00. Köksansvarig nås på tfn 20 38 58.

Matsedel Gotland Grönt Centrum

Elevcafé
För elever som studerar i norra Visby finns elevcafé på Herkulesväg 3. Öppet klockan 7.30-15.00.

Caféverksamheten på Gotland Grönt Centrum finns i matsalen. I sortimentet ingår kaffe, te, kall dryck, smörgåsar, frukt m.m.