Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan elever
Tfn: 0498-26 93 30 (mellan kl. 5.30-9.00). Frånvaroanmälan kan även göras via Dexter App eller Dexter-webb.
Läs mer om frånvaroanmälan
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakta oss

Besöksadress/reception

Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se 

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser svarar studie- och yrkesvägledarna på. Klicka på denna rubrik så hittar du kontaktuppgifter till dem.

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive klassföreståndare, lärare eller till den biträdande rektor som ansvarar för utbildningen. Du har också möjlighet att lämna synpunkter via vår synpunkthantering

Skolledning

Karin Lekander, biträdande rektor. Ansvarig för: estetiska programmet, humanistiska programmet, hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet
Tfn: 0498-26 95 44

Lovisa Jansson, biträdande rektor. Ansvarig för: bygg- och anläggningsprogrammet,  ekonomiprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet.
Tfn: 070-447 79 85

Jane Ahrling, biträdande rektor. Ansvarig för: barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.
Tfn: 073-765 89 36

Luis Barnes, biträdande rektor. Ansvarig för: fordon- och transportprogrammet, naturbruksprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen, VVS- och fastighetsprogrammet samt introduktionsprogrammet språkintroduktion.
Tfn: 073-765 83 93

Päivi Oliv, biträdande rektor. Ansvarig för el- och energiprogrammet och teknikprogrammet samt introduktionsprogrammen, yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val, preparandutbildning samt  individuella alternativet.
Tfn: 0498-26 95 30

Peter Lerman, rektor
Tfn: 0498-26 95 40

Lars Nordahl, administrativ chef
Tfn: 0498-26 32 07