Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakta oss

Besöksadress/reception

Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se 

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser svarar studie- och yrkesvägledarna på. Klicka på denna rubrik så hittar du kontaktuppgifter till dem.

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive klassföreståndare, lärare eller till den biträdande rektor som ansvarar för utbildningen. Du har också möjlighet att lämna synpunkter via vår synpunkthantering

Skolledning

Jane Ahrling, biträdande rektor. Ansvarig för: barn- och fritidsprogrammetnaturvetenskapsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.
Tfn: 073-765 89 36
Luis Barnes, biträdande rektor. Ansvarig för: el- och energiprogrammet, naturbruksprogrammet, teknikprogrammet samt introduktionsprogrammen.
Tfn: 073-765 83 93
Åsa Hollmark, biträdande rektor. Ansvarig för: bygg- och anläggningsprogrammet, ekonomiprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet.
Tfn: 070-447 79 85
Ulrika Westin, biträdande rektor. Ansvarig för: samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen samt VVS- och fastighetsprogrammet. 
Tfn: 0498-26 95 30
Karin Lekander, biträdande rektor. Ansvarig för: estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, humanistiska programmet, hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Tfn: 0498-26 95 44
Lars Nordahl, administrativ chef
Tfn: 0498-26 32 07
Peter Lerman, rektor
Tfn: 0498-26 95 40