Kontakt

Maria Johansson, ansvarig för IM
Tfn: 0498-26 34 95

Julia Hallbom, ansvarig för BA, EK och HA
Tfn: 0498-20 35 58

Carina Nilsson, ansvarig för EE, HT, NB, RL och TE
Tfn:  0498-26 34 93

Anita Hansson, ansvarig för ASTA
Tfn: 0498-20 34 92

Maria Karlsson, ansvarig för BF, ES, FT, HU, NA och VO
Tfn: 0498-20 35 80

Heléne Engström Danielsson, ansvarig för SA, SF och VF
Tfn: 0498-20 36 71

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studie- och yrkesvägledning

Hos oss kan du få vägledning och information om olika utbildningsvägar och yrken så att du kan fatta så bra beslut som möjligt med hänsyn till vem du är och vad du vill göra i framtiden. 

Vi hjälper bland annat dig med att:

  • välja och söka program, inriktning och kurser inom gymnasieskolan
  • välja och söka utbildningar på gymnasial nivå i andra kommuner
  • planera dina studier under själva gymnasietiden
  • orientera dig om utbildning och arbete efter gymnasieskolan
  • motivera, stödja och uppmuntra dig som upplever studiesvårigheter