Kontakt

Besöksadress/reception

Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se 

Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser besvaras av studie- och yrkesvägledarna. 

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive mentor, lärare eller till den rektor som ansvarar för utbildningen.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våra utbildningar

Wisbygymnasiet erbjuder 16 nationella program och 29 inriktningar. Du har även möjlighet att i välja sjöfartsutbildningen med två inriktningar. Här hittar du information om alla utbildningarna inklusive de fyra introduktionsprogrammen för obehöriga elever.

På samtliga program kan du kombinera dina gymnasiestudier med en satsning inom idrott. Läs mer om Idrottsgymnasiet här 

Yrkesprogram

  Bygg- och anläggningsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet Hotell- och turismprogrammet  
  Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Sjöfartsutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet    

Högskoleförberedande program

  Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Introduktionsprogram

  Individuella alternativet Språkintroduktion Programinriktat val Yrkesintroduktion