2003-02-19 _§§_ 8 - 25

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7587

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-02-19
Plats:
Sammanträdesrummet, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 - 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler
s Eric Martell
c Gösta Hult
s Barbro Ekström- Klang
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
c Björn Dahlström
c Anna Gahnström, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Närvarande ej tjg ersättare
s Jenny Alvås
s Hans-Ola Hansson
s Carin Rosell
c Ursula Jacobsson (kl 9.00 - 15.00)
mp Lena Lindh
v Carina Flodman- Andersson
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare,
gymnasiechef Alf Nilsson
För LR: Sverker Lanner;
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren,
Under § 8 eller del därav :
utvecklingschef Karin Nyström,
ekonomichef Elisabeth Österdahl,
controller Annika Eriksson
Controller Per Löttiger,
verksamhetsuppföljarna Gunilla Carlson
verksamhetsuppföljare Lena Celion,
särskolechef Jan -Erik Eriksson,
personalchef Bo Stenbom,
Under §§ 9-10:
Elisabeth Österdahl