Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här går en kontroll till

Den här bildserien visar hur en kontroll av en livsmedelsverksamhet går till. Det är Region Gotlands livsmedelsinspektörer som gör kontrollerna.