Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7575
Sidan uppdaterad: 2003-02-27

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c) I
nger Harlevi (m)
Lena Celion (m),
(kl. 13.00-15.30, §§ 42-55)
Göran Örtbrant (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)
Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c),
(deltog ej vid behandlingen av § 42)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Somar Al Naher (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Maria Ahlsten (c)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Göte Dygeus (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s),
(kl. 14.20-16.00, §§ 47-60)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Staffan Bergwall (m)
Heidi Plisch (mp)
Per-Erik And (s)
Torgny Landin (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd),
(kl. 13.35-16.00, §§ 45-60)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp),
(kl. 13.00-15.30, §§ 42-55)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

 

Tjänstgörande ersättare


Sven-Åke Malmberg (s), (för Jan Lundgren)
Wera Svensson (s), (för Sonia Landin)
Per-Anders Croon (m), (kl. 15.30-16.00, §§ 56-60, för Lena Celion)
Carin Rosell (s), (för Carina Grönhagen)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c), (kl. 13.05-13.25, § 42, för Per-Olof Jacobsson)
Ivan Anderzon (m), (för Håkan Onsjö)
Hanna Lenholm (s), (för Gerty Holmstedt)
Evert Bäckström (s), (för Christian Hammarström)
Britt-Marie Klintström (c), (för Eva Gahnström)
Christer Söderlund (s), (kl. 13.00-14.20, §§ 42-47, för Eleonore Hemström)
Margareta Ronquist (kd), (för Mats E:son Hjorth)
Juan-José Cassis (s), (för Leif Dahlby)
Nils Ronquist (kd), (kl. 13.00-13.35, §§ 42-44, för Yngve Andersson)
Britt Ronsten (mp), (kl. 15.30-16.00, §§ 56-60, för Ann Enström) 

 

Icke tjänstgörande ersättare


Lars-Erik Benneck (m)
Bertil Eneqvist (s)
Mikael Ericsson (m)
Agneta Högstedt (v)
Birgitta Johansson (s)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Therese Mangard (v)
Allan Olofsson (c)
Curt Redner (s)
Anne-Marie Richardson (c)
Lena Simonson (m)
Maude Sundström (v)
Majvor Östergren (s)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare
Ann Egefalk, sekreterare